Multifunkčné zariadenia v kancelárii

dátum: 28.05.22-19:21

Multifunkčné zariadenia sú ekonomicky výhodné, preto v súčasnej kancelárii už takmer ani ne nájdete samostatné zaradenia, ako tlačiareň, kopírky, skenery, či faxy.

Náklady na prevádzku multizariadení dosahujú iba zlomok toho, čo vyžadovali samostatne stojace zariadenia. Na prvý pohľad sa môže zdať, že na trhu je príliš mnoho modelov multifunkčných zariadení, ktoré sa podobajú ako vajce vajcu. Opak je však pravdou - výrobcovia sa snažia ponúkať zariadenia, ktoré sú navrhnuté pre rôzne veľkosti a požiadavky kancelárií.

Pri výbere nerozhoduje iba cena, ale aj ďalšia dvojica parametrov - mesačná zaťažiteľnosť a náklady na tlač. Zaťažiteľnosť uvádza, koľko strán je možné v priebehu mesiaca na zariadení vytlačiť bez toho, aby sa nadmerne opotrebovalo. Ak netušíte, koľko strán sa mesačne u vás vyprodukuje, nainštalujte na počítače kalkulačný softvér a sledujte digitálne počítadlo kopírky. Digitálnym počítadlom je vybavená aj väčšina laserových tlačiarní. Náklady na tlač výtlačku si musíte vypočítať sami - reklamné materiály zvyčajne o tomto dôležitom parametre mlčia. Berte do úvahy nielen náplne s farbivom, ale aj dielce, ktoré vyžadujú pravidelnú výmenu. Zariadenie, ktoré je lacnejšie ako všetok spotrebný materiál, čo doň patrí, v kancelárii nemá čo robiť. Dôležitá je rýchlosť tlače a komfort pri práci s papierom - obzvlášť tam, kde multifunkčné zariadenie obsluhuje väčší počet pracovníkov. Znásobenie zásobníkov na papier umožňuje kombinovať rôzne druhy tlačových médií bez toho, aby ste museli stepovať pred zariadením, duplexná jednotka umožní šetriť náklady prostredníctvom obojstrannej tlače. Ak uprednostňujete služby pošty pred e-mailom, vhodné je, ak zariadenie z niektorej zo zásuviek spoľahlivo zvláda potlač obálok.

Multifunkčné zariadenia používajú pri skenovaní dokumentov dve technológie. Technológia CIS je lacnejšia a pri bežnej prevádzke nespôsobuje žiadne obmedzenia či problémy. Ak ste však nútení kopírovať pokrčené materiály, zvlnené noviny a časopisy, lepšou voľbou je zariadenie so snímačom CCD. Ten spoľahlivo sníma nielen tú časť dokumentu, ktorá prilieha na sklo, ale aj všetko, čo sa od skla vzdiali na niekoľko centimetrov. A to je pri nekvalitných podkladoch kľúčové.

(red.)