Vakcinácia proti pandemickej chrípke

dátum: 20.09.21-01:03

RÚVZ v Banskej Bystrici Vás pozýva na tlačovú besedu na aktuálnu tému: Vakcinácia proti pandemickej chrípke
ktorá sa uskutoční
v utorok 9. februára 2010 o 9.30 hod. v zasadačke Dokumentačného centra RÚVZ, 1. posch., č. dverí 120

Program:
1.Aktuálna situácia vo výskyte chrípky vrátanne pandemickej v Banskobystrickom kraji
2.Antivakcinačné aktivity a ich možné negatívne dôsledky
3.Význam vakcinácie vo všeobecnosti a jej úspechy v SR

Informovať Vás budú: MUDr. Mária Avdičová, PhD, vedúca odboru epidemiológie RÚVZ B. Bystrica, a MUDr. Viiera Morihládková, vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie.

Poznámka:
Do RÚVZ sa môžete dostať cez Partizánsku ulicu, ale aj cez hlavný vchod do starej nemocnice smerom k infekčnému pavilónu.