Európa v ohrození /skutočné a vymyslené hrozby- diskusia s PhDr. Františkom Šebejom, CSc.

dátum: 08.05.21-12:39

Ak vás daná problematika zaujíma, máte priestor sa vyjadriť, vypočuť si rôzne názory, rozšíriť si obzor vo verejnej diskusii.

Diskusia sa uskutoční v utorok 22. marca 2016 o 18,00 hod. v priestoroch Filozofickej fakulty UMB na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.