Zápisy na kreativne kurzy pre mladých v BDNR

dátum: 20.06.19-10:02

S radosťou vám oznamujeme, že spolu so začiatkom divadelnej sezóny 2015/2016 sa opäť rozbiehajú naše pravidelné kurzy pre verejnosť. ZÁPIS na Tvorivé písanie a DramaKlub sa uskutoční 30. septembra o 16:30 hod. v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Tvorivé písanie a DramaKlub v Bábkovom divadle na Rázcestí

S radosťou vám oznamujeme, že spolu so začiatkom divadelnej sezóny 2015/2016 sa opäť rozbiehajú naše pravidelné kurzy pre verejnosť:

V rámci kurzu tvorivého písania ponúkame:

1. záujmové kreatívne písanie pre deti, tínedžerov/ky

Pre všetkých, ktorí majú záujem o literárnu tvorbu a divadelné hry! Účastníci/čky pracujú interaktívnou formou kreatívnych cvičení, deti, tínedžeri/ky tak zábavným spôsobom rozvíjajú svoju predstavivosť a intelekt.

2. vzdelávací kurz pre vážnych/e záujemcov/kyne o dramatickú tvorbu (napr. študentov/ky umeleckých SŠ a VŠ, mladých amatérov/ky s vážnym zaújmom o písanie dramatických textov)

Účastníci/čky oboch kurzov pracujú pod vedením dramatičky, dramaturgičky a režisérky Ivety Škripkovej. Ich diela sú verejne prezentované na scénickom čítaní dramatickej tvorby, ktoré je realizované v spolupráci s DramaKlubom a hercami/čkami BDNR.

Kurz prebieha raz týždenne, podľa dohody s lektorkou.

DramaKlub

Pod vedením herečky Márie Šamajovej, výraznej predstaviteľky ženských postáv v inscenáciách pre dospelých ako aj sólo hrách pre deti, rozvíjajú účastníci/čky klubu svoje herecké danosti a zároveň majú možnosť sa verejne prezentovať v rámci scénických čítaní s členmi/kami Tvorivého písania.

Dramatický klub prebieha dvakrát týždenne, podľa dohody s lektorkou.

ZÁPIS na Tvorivé písanie a DramaKlub sa uskutoční 30. septembra o 16:30 hod. v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Objavte v sebe TVORA TVORIVÉHO aj vďaka kreatívnym kurzom v Bábkovom divadle na Rázcestí.

Tešíme sa na vás!