Účtovné súvzťažnosti - stavebné sporenie

dátum: 28.05.22-18:53

Sme spoločenstvo vlastníkov bytov. Vedieme podvojné účtovníctvo.Na zateplenie domu sme uzavreli stavebné sporenie. Máme problém s účtovnými súvzťažnosťami o účtovaní o stavebnom sporení (čerpanie mdziúveru, šetrenie, dopady na fond opráv) ĎAKUJEM Darina Redlerová redlerova@post.sk kontakt: 0905212811, 0911250011