V Bruseli o chemickom, biologickom a rádiolo - Kariéra | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

V Bruseli o chemickom, biologickom a rádiologickom terorizme

dátum pridania: 11.03.10-08:11

Oboznámiť sa so stratégiou európskeho kontraterorizmu,  pružného EU CBRN programu (Akčný plán civilného núdzového plánovania NATO hlavne v oblasti odozvy proti teroristickým útokom za použitia chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových látok) a implementáciou akčného plánu Európskej únie v tejto oblasti, sa koncom februára v Bruseli zaoberalo vyše sto odborných pracovníkov z rezortov vnútra a zdravotníctva členských krajín EÚ. Ide o odborníkov, ktorí riešia problematiku chemického, biologického rádiologického terorizmu, medzi ktorými má svojich zástupcov aj Slovensko.

Na stretnutí sa zúčastnil za rezort vnútra Ing. Peter Novotný z kontrolného chemického laboratória Jasov (pri Košiciach) a riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Cyril Klement, ktorý sa ako zástupca MZ SR venuje tejto problematike.
„Riešenie problému prístupu teroristov k CBRN materiálu je v súčasnosti považované za kľúčovú prioritu Európskej únie. Potvrdzuje to aj jej stratégia na boj proti terorizmu, ktorú Rada EÚ prijala 1. decembra 2005, ako aj stratégia EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov, prijatá Radou EÚ v 12. decembra 2003. Rada pre spravodlivosť a vnútorné veci okrem toho prijala v roku 2007 aj konkrétne závery, ktoré vyzývali k ďalšej práci na úrovni EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti,“ konštatoval k problematike stretnutia MUDr. Klement.
Odborníci sa oboznámili s hlavnými cieľmi, úlohami a pravidlami poradnej skupiny (the CBRN advisory group), ako aj fungovaním odborných podskupín pre chemické, biologické, rádiologické a nukleárne otázky. V rámci „EU CBRN - pružný program v civilnej ochrane“ sa zas venovali riešeniu mimoriadnych udalostí a dôležitosti záchranných modulov, ako jedných z nástrojov znižovania hrozien z CBRN. „Dohodli sme sa na vypracovaní tzv. ‘Emergency response guidebook‘ – príručky na zdolávanie havárii, ktorá bude preložená do všetkých jazykov členských štátov a bude napomáhať riešeniu mimoriadnych udalostí,“ uviedol MUDr. Klement.
V rámci implementácie akčného plánu sa účastníci zaoberali hodnotením rizík z CBRN a organizovaním cvičení na národnej a medzinárodnej úrovni v zapojení všetkých bezpečnostných zložiek. K problematike diskutoval zástupca Interpolu, ktorý spomenul tvorbu novej siete tejto organizácie aj pre oblasť výbušnín. Diskutovalo sa aj o vytvorení účinného varovného systému vo vzťahu k vysoko rizikovým CBRN materiálom.
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok