Stredoslovenské osvetové stredisko - - Hobby, chovateľ | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Hobby, chovateľ v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Stredoslovenské osvetové stredisko - miesto kultúry, vzdelávania a aktuálnych informácií

dátum pridania: 03.03.16-10:07

Patríte medzi ľudí, ktorí sú spätí s kultúrou a umením? Radi navštevujete výstavy, divadelné predstavenia, koncerty a podobne? Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrice je miestom pre vás.

Organizátor kulturnych podujatí

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica je krajskou, kultúrno-osvetovou, metodickou a vzdelávacou inštitúciou osobitne aj pre okresy Banská Bystrica a Brezno, s pôsobnosťou pre Banskobystrický samosprávny kraj. Zaoberá sa odborno-poradenskou, metodickou a informačno-dokumentačnou činnosťou. Pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje s mestami a obcami regiónu.

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská BystricaStredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Naša história

Dom osvety v Banskej Bystrici bol založený 3. septembra 1952 a stal sa organizátorom kultúrnoosvetovej činnosti. Od svojho vzniku inštitúcia niekoľkokrát zmenila svoj názov a v r. 2002 aj sídlo.  Naša posledná adresa je na Dolnej 35, v budove, ktorá má sama o sebe zaujímavú históriu. Meštiansky dom, pôvodne renesančný, bol postavený na starších základoch, o čom svedšia archeologické nálezy množstva gotických kachlíc vo dvore domu. Tieto nálezy dokladajú že tu v 15. storočí stála dieľňa zaoberajúca sa výrobou kachlíc. Po požiari v roku 1761 bol objekt niekoľkokrát prestavaný a terajší vzhľad fasády je z 19. storočia.

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Činnosti Stredoslovenského osvetového strediska

SOS sa zaoberá nasledovnými činnosťami:

  • vytvára podmienky pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej umeleckej činnosti,

  • podporuje, oživuje a uchováva tradičnú ľudovú kultúru,

  • realizuje kultúrne vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre široký okruh záujemcov v rámci územnej pôsobnosti,

  • poskytuje poradenstvo organizátorom kultúrno-osvetovej činnosti, jednotlivcom a kolektívom ZUČ a subjektom pôsobiacim v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Všetky typy kultúrnych podujatí na jednom mieste

Stredoslovenské osvetové stredisko odborne pripravuje a realizuje okresné, regionálne, krajské, celoštátne i medzinárodné súťaže, festivaly, prehliadky, výstavy a príslušné vzdelávacie činnosti hlavne v oblastiach tanca, hudby, divadla a umeleckého slova, výtvarníctva, videa, filmu a fotografie, výstavníctva, ľudovej kultúry, ľudových remesiel.

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská BystricaStredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica

Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 415 3591 - riaditeľka
E-mail: riaditeľka inštitúcie - paluchova@sosbb.sk, ekonómky - ekonom@sosbb.sk

www.sosbb.sk
Nájdete nás aj na Facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok