Stredná odborná škola Banská Bystric - Hobby, chovateľ | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Hobby, chovateľ v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Stredná odborná škola Banská Bystrica - škola s praxou

dátum pridania: 06.11.15-10:53

Ideálom výchovy a vzdelávania má byť dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek schopný využiť získané vedomosti a zručnosti v praxi. Presne tieto charakteristiky spĺňa každý študent Strednej odbornej školy Pod Bánošom v Banskej Bystrici.

História našej školy

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu.

stredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Poslanie školy

Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.

stredna odborna skola pod banosom banska bystricastredna odborna skola pod banosom banska bystricka

Pozrite si v krátkom videu, ako vypadá život na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica:

Učíme študentov k zachovaniu tradície

V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti.

Možnosti štúdia na Strednej odbornej škole, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

V školskom roku 2016/2017 ponúkame záujemcom o štúdium na našej škole tieto odbory:

Študijné odbory:

 • podnikateľ pre rozvoj vidieka: absolvent sa stane subjektom, ktorý zabezpečuje spravovanie daností krajiny pre rozvoj agroturistiky a je schopný na tento účel využívať fondy EÚ a vlády pre rozvoj vidieka; študent získa počas štúdia široké vedomosti a zručnosti pri príprave, technickom a technologickom zabezpečovaní a riadení podnikateľských aktivít súvisiacich s rozvojom vidieka.

 • manažment regionálneho cestovného ruchu: absolvent je schopný vykonávať pracovné činnosti v regionálnom cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu na konkrétnom území

 • podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat: príprava kvalifikovaných pracovníkov v oblasti podnikania, predaja, chovu spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, absolventi majú po ukončení študijného odboru uplatnenie ako podnikatelia v predaji a v chovoch týchto zvierat, v chovných staniciach, zakladaní a organizovaní práce v útulkoch zvierat, predaji a distribúcia krmív, pomôcok, obydlí a hračiek

stredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Učebné odbory:

 • cukrár kuchár: absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom

 • cukrár pekár: absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v pekárskej a cukrárskej výrobe, ako živnostník vo vlastnej výrobe a dielni, má možnosti pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu, absolvent má po získaní výučného listu širšie uplatnenie na trhu práce, nakoľko trend novodobých výrob je neoddeľovať cukrársku a pekársku výrobu.

stredna odborna skola pod banosom banska bystricastredna odborna skola pod banosom banska bystrica

 • mäsiar: absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v mäsiarskej výrobe, na bitúnkoch a predajniach mäsa. Veľké uplatnenie má aj v zahraničí, kde je dopyt po odborníkoch príslušného smeru

 • záhradník: absolvent sa uplatní v záhradníckych podnikoch, predajniach kvetov, ako živnostník

 • včelár, včelárka: 1-ročné štúdium odborných predmetov s 50% podielom praxe, ktoré je možné študovať dennou alebo externou formou; štúdium je bezplatné a končí výučným listom; prihlášku nájdete tu

stredna odborna skola pod banosom banska bystricastredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Nadstavbové štúdium:

 • výroba potravín

 • potravinárska výroba - pekárska a cukrárska výroba

 • poľnohospodárstvo

 • potravinárska výroba - mäsová a údenárska výroba

stredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Pomaturitné štúdium:

 • vidiecka turistika: štúdium poskytuje špeciálnu prípravu pre kvalifikované vykonávanie činností spojených s poskytovaním služieb pre potreby vidieckej turistiky

stredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Objednávky tradičných výrobkov Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

U nás si môžete zakúpiť rôzne cukrárske a pekárske výrobky od našich študentov na rôzne príležitosti, ako napríklad svadby, stužkové, rodinné slávnosti a podobne.

stredna odborna skola pod banosom banska bystricastredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Ponúkame vám:

 • Cukrárske výrobky: torty, zákusky, štrúdle

 • Pekárske výrobky: škvarkové a syrové pagáčiky, marketingové pečivo, slané tyčinky

Ak máte o výrobky našich študentov záujem, objednávky zadávajte minimálne týždeň vopred telefonicky, alebo osobne.

stredna odborna skola pod banosom banska bystrica

Študuj s nami a buď pripravený na svoju budúcnosť!

 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica


Telefón:
048/414 76 29 - vrátnica SOŠ a ŠI
048/472 45 14 - sekretariát SOŠ (tel./fax )
048/472 45 11 - riaditeľ SOŠ
048/472 45 13 - zástupca riaditeľa TV
048/472 45 27 - zástupca riaditeľa OV
048/472 45 23 - výchovný poradca
048/472 45 46 - ekonomický úsek
048/472 45 25 - zborovňa SOŠ
048/381 11 66 - včelárska predajňa


E-mail: sos@sosbabb.edu.sk

www.sosbanbb.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok