Reality - Reality | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Reality v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 
Zoznam inštitúcií
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Nám. Ľ. Štúra, Banská Bystrica
tel.:048/4 132 434,  fax.: 048/4132435
web: www.kataster.skgeodesy.sk
e-mail: kbb@gku.sk

Užitočné rady a články
 • bEDPeQlgRHcHsMWgJOZ
 • bEDPeQlgRHcHsMWgJOZ

 •  
  Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici

  Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

   
  Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici

  Námestie Ľudovíta Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
  tel.:048/4 134 510,  fax.: 048/4 134 511
  web: www.bb.ksu.sk
  e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk

   
  Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska

  Čelakovského 11, Bratislava 1
  tel.:02/5441 4174,  fax.: 02/5443 0989
  web: www.narks-real.sk
  e-mail: narks@narks-real.sk

   
  Správa katastra v Banskej Bystrici

  Partiz. cesta 11, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 132 434,  fax.: 048/4 132 435
  web: www.kataster.skgeodesy.sk
  e-mail: kbb@gku.sk

   
  Štátny fond rozvoja bývania

  Lamačská cesta 8, Bratislava
  tel.:02/59364223, 02/59364214,  fax.: 02/59364250
  web: www.sfrb.sk
  e-mail: statistika@sfrb.sk

   
  Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov

  Južná trieda 93, Košice
  tel.:055/6782483,  fax.: 055/6782483
  web: www.zsvb.sk
  e-mail: zsvb@nextra.sk