Problematika vakcinácie proti pandemickej chr - Stavba | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Stavba v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Problematika vakcinácie proti pandemickej chrípke

dátum pridania: 09.02.10-14:52

Vlani 11. júna vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pandémiu chrípky. V súlade s pandemickým plánom opatrení pre prípad takejto situácie na Slovensku, (ktorý schválila Vláda SR svojim uznesením č. 1540047/2008), je jednou z prvoradých úloh počas pandémie chrípky zabezpečovanie a postupné očkovanie prioritných skupín obyvateľstva pandemickou vakcínou. Podľa medializovaných informácií sa však očakávania Vlády SR, MZ SR, pandmickej komisie, ako aj Úradu verejného zdravotníctva SR, čo sa týka zaočkovanosti prioritných skupím obyvateľstva, nenaplnili.

1.Aktuálna situácia vo výskyte chrípky vrátane pandemickej v Banskobystrickom kraji

Vývoj chorobnosti na akútne respiračné ochorenia (ARO), ako aj na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) sa v januári tohto roku správal podľa očakávania. Začiatok roka bol poznačený faktom, že deti ešte nenavštevovali školské zariadenia, čo významne pozitívne ovplyvnilo chorobnosť. Mierne zvýšenie sa prejavilo po nástupe detí do školy. Zatiaľ nebolo dramatické, čo zodpovedá aj situácii v minulých rokoch. Čo je však podľa vedúcej odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Márie Avdičovej zaujímavé, že v januári významne poklesol aj počet ochorení, ktoré mali ťažký priebeh a ktoré úrady verejného zdravotníctva osobitne analyzujú. Laboratóriá RÚVZ B. Bystrica vyšetrili za január 2010 z Banskobystrického, Žilinského, Košického a Prešovského kraja celkom 284 vzoriek. Z nich s priamym podozrením na pandemickú chrípku sa v uvedenom období potvrdilo 152 prípadov.
„Od začiatku sledovania výskytu pandemickej chrípky, t.j. od mája 2009, bolo na Slovensku laboratórne potvrdených 1162 prípadov. V skutočnosti ochorelo na nový typ chrípky 100 až 150 násobne viac osôb, nakoľko laboratórna diagnostika sa vykonáva len u  prípadov, ktoré zachytili tzv. sentineloví lekári, alebo si stav pacientov vyžiadal hospitalizáciu. Práve zásluhou monitoringu týchto vybraných lekárov možno vysloviť hore uvedený predpoklad o počte chorých. Najmenej 30 percent všetkých ARO malo klinický priebeh chrípky. Z prípadov laboratórne overovaných sentinelovými lekármi približne u 80- tich percent bol potvrdený vírus chrípky AH1N1. Pri odhade počtu chorých treba tiež vedieť, že v každom okres pôsobí len 1 až 2 sentineloví lekári. Počet úmrtí, ktoré mali súvislosť s prekonaním novej chrípky je zatiaľ evidovaných celkom 49. V októbri r. 2009 zaviedlo ECDC v spolupráci s WHO sledovanie ťažkých akútnych respiračných syndrómov tzv. SARI ( Severe Acute Respitaroy Infection). Na konci prvej vlny výskytu novej, teda pandemickej chrípky, sa zaznamenalo do konca januára tohto roku 358 prípadov SARI. Na základe analýzy týchto údajov možno zodpovedne konštatovať, že na Slovensku prebehla v 44. až 51. k.t. prvá vlna pandemickej chrípky v ktorej ochorelo cca 150.000 osôb“, argumentuje MUDr. Avdičová.
V piatom kalendárnom týždni v porovnaní so štvrtým  stúpol výskyt akútnych respiračných ochorení  (ARO) o vyše 23 percent. Takmer rovnakým tempom- o 23,8 percenta, vzrástol v Banskobystrickom kraji aj počet chorých na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). „Vzrast chorobnosti sme očakávali, no napriek tomu nehodnotíme situáciu ako dramatickú. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška je totiž výskyt ARO nižší o 4,4 percentá a CHPO o 2,1 percento“, uviedla MUDr. Mária Avdičová.  Tieto ochorenia sprevádzali aj komplikácie, ktoré sa vyskytli u 3,5 percent chorých, čo je o 1,2 percenta viac, ako vo 4. kalendárnom týždni. Najčastejšie to boli sinusitídy, zápaly pľúc a zápaly stredného ucha.

2.Antivakcinačné aktivity a ich možné negatívne dôsledky

Súčasné vnímanie problematiky vakcinácie a antivakcinačných aktivít v našej spoločnosti z pozícií médií, ktoré najviac ovplyvňujú verejnú mienku nevynímajúc, odkrýva nevyhnutnosť aktívnej práce s verejnou mienkou zo strany štátnych orgánov a inštitúcií, zaoberajúcich sa verejným zdravím, ale aj  zo strany lekárov. Téma vakcinácie opakovane naráža v médiách na problematiku kombinácie vedeckých, verifikovaných, odborných faktov s názormi antivakcinačnej lobby, akoby išlo o dva rovnocenné názory. Keďže opak je pravdou, je potrebný aktívnejší a systematický prístup zo strany štátnej politiky propagácie zdravia, vysvetľovanie dôležitosti a bezpečnosti vakcinácie, nielen pre život jedinca, ale aj ako kolektívnej ochrany. Takto vystihol súčasnú, takmer schizofrenickú situáciu okolo vakcinácie voči pandemickej chrípke v SR na nedávnom I. Slovenskom vakcinologickom kongrese Martin Kasarda z Fakulty masmédií Bratislavskej vysokej školy práva.
Priaznivá situácia vo výskyte nebezpečných chorôb, ktoré už vďaka očkovaniu u nás nepoznáme, objektívne nahráva vedeckým, verifikovaným a odborným argumentom. Aktivity odporcov očkovania však narastajú. „Navonok hlásajú, že sú len za uvedomenie si rizík očkovania, no v skutočnosti očkovanie prezentujú ako život ohrozujúci medicínsky zásah, ktorý je podľa nich väčším rizikom, ako prekonanie ochorenia. My sa nebránime diskusii, ale na základe vedecky podložených dôkazov“, uviedla k tejto téme predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. Ako uviedla MUDr. Avdičová, malé lokálne reakcie a ich zveličovanie významne poškodzuje povedomie o dôležitosti očkovania hlavne u populácie, ktorá nemá dostatok opačných informácií. Aktivisti využívajú hlavne internet a cez ostatné médiá dávajú väčší priestor antivakcinačným aktivitám. (K argumentom pre a proti bude MUDr. Avdičová hovoriť bližšie na TB)
Podľa informácií MZ SR by mala byť vakcína k dispozícii vzhľadom na nízky záujem rizikových skupín aj pre občanov, ktorí o očkovanie voči pandmeickej chrípke prejavia záujem.
 

3.Význam vakcinácie vo všeobecnosti a jej úspechy v SR

Dlhodobé sledovanie chorobnosti na ochorenia, ktoré sú zaradené do imunizačného programu v SR ukazujú, že chorobnosť u niektorých ochorení -záškrt, tetanus, ale aj čierny kašeľ, (aj keď u tejto choroby sa od r. 2006 zaznamenáva v SR zvýšený výskyt) je buď nulová, alebo veľmi zriedkavá. Tieto choroby sa podľa odborníkov aj napriek dobrej situácii vo výskyte nemôžu podceňovať. Napr. tetanus je ochorenie, ktoré sa neprenáša z človeka na človeka, ale číha na nás v pôde. Môžeme sa pri práci v záhrade, či rekreačnom pobyte v prírode zraniť a nakaziť, pretože pôvodca tejto nákazy je všade prítomný. Preto je dôležité, aby sa človek udržiaval imúnny, aby bol očkovaný.
„Iná situácia je v prevencii záškrtu, kde dosahujeme vynikajúce výsledky vďaka 99- percentnej zaočkovanosti proti tejto chorobe. Zaočkovanosť sa však musí aj naďalej udržiavať, pretože nežijeme vo vákuu. Hlavne v krajinách bývalého ZSSR zaznamenávame výskyt aj v súčasnosti. Došlo v nich k rozpadu národného imunizačného programu a tým k veľkým imunizačným dieram. Následkom nedostatočného percenta zaočkovanosti boli napríklad na Ukrajine v roku 1996 veľké epidémie na záškrt. Postihovali najmä deti a boli sprevádzané až 5- percentnou smrtnosťou. S touto situáciou sa vyrovnávajú dodnes, čo okrem iného znamená, že riziko zánosu tohto ochorenia aj na Slovensko je obrovské a akákoľvek imunizačná diera môže znamenať návrat ochorenia“, objasňuje vedúca oddelenia infekčnej epidemiológie banskobystrického RÚVZ MUDr. Viera Morihládková, prečo nemožno ani pri nízkom, či nulovom výskyte tohto ochorenia v SR podceňovať vakcináciu.
Čo sa týka čierneho kašľa, treba si podľa odborníkov uvedomiť, že imunita, ktorú získame pri očkovaní, nás chráni v detskom a adolescentnom veku. U mladých a dospelých začínajú protilátky klesať a hrozí riziko ochorenia. To okrem iného znamená, že tieto osoby môžu byť prameňom nákazy pre malé deti hlavne do pol roka, kým si po dvoch dávkach očkovania nevytvoria dostatočnú imunitu. Aj toto je zrejme jeden z faktorov, prečo od r. 2006 zaznamenávame v SR zvýšený výskyt tohto ochorenia. Preto treba udržiavať dobrú zaočkovanosť a aj u dospelých a napriek tomu, že ochorenie nemá taký dramatický priebeh, treba sa preočkovať. „Toto je aj príklad, že očkovania má obrovský význam a je jedným z najvýznamnejších preventívnych opatrení“, uzatvára MUDr. Avdičová.
 poslať článok mailom  vytlačiť článok