Monitorovanie fyzickej aktivity detí a dorast - Gastro | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Gastro v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Monitorovanie fyzickej aktivity detí a dorastu

dátum pridania: 11.02.10-13:58

V rámci jednej z úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast v Slovenskej republike na roky 2008 – 2015 začal Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici plniť začiatkom februára program celoslovenského monitorovania pohybovej aktivity detí a dorastu na Slovensku. Podľa nadväzujúceho metodického pokynu MZ SR , ktorým boli upravené odborné a organizačné opatrenia súvisiace s touto aktivitou verejného zdravotníctva, ide o 1500 detí vo  vekových skupinách  od 10 -12 rokov a 17 – 19 rokov.

Túto celoslovenskú úlohu vykonávajú poverení pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva- v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je riešiteľom projektu Odbor hygieny detí a mládeže v spolupráci s odborom podpory zdravia tamojšieho RÚVZ. „Monitorovanie a klinické vyšetrenie približne 200 detí v uvedenom veku v našom regióne budeme vykonávať u detí banskobystrických osemročných gymnázií M. Kováča na Mládežníckej ulici, na Hurbanovej ulici a Triede SNP. Vyšetrovanie detí s telesným, alebo mentálnym postihom budeme realizovať v špeciálnej základnej škole na Ďumbierskej v Banskej Bystrici, obchodnej akadémii pre Telesne postihnutú mládež v Slovenskej Ľupči a špeciálnej základnej škole vo Valaskej“, uviedla MUDr. Magdaléna Ďateľová z Odboru hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ. V pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa tento projekt realizuje v spolupráci s Detskou fakultnou nemocnicou na Limbovej ul. v Bratislave a s bratislavskou Ortopedickou klinikou.
Úloha je vysoko aktuálna a nadväzuje na konštatovanie odborníkov z domova aj zo zahraničia, že vertebrogénne ochorenia (ochorenia chrbtice) sa čo do početnosti, vyskytujú hneď po ochoreniach z prechladnutia. Popisuje sa, že 60 až 90 percent populácie malo, alebo má, tieto ťažkosti. Abnormality v nesprávnom držaní tela a motorike sa vyskytujú u 6 – 18 percent detí do 16 rokov. „Často sa stretávame s názorom, že pri vertebrogénnych ochoreniach sa jedná o daň za „dary“ dnešnej civilizácie. Nedostatok pohybovej aktivity, pasívny spôsob života, nadmerné využívanie dopravných prostriedkov a nadmerná konzumácia nezdravých potravín. Preto aj intervencia v tejto oblasti je vysoko aktuálna a potrebná“, upozorňuje MUDr. Ďateľová.

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica
 poslať článok mailom  vytlačiť článok