Kariéra - Kariéra | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 
Zoznam inštitúcií
Akadémia umení v Banskej Bystrici

Ul. Jána Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica
tel.:048/4 145 110, 048/4 320 210,  fax.: 048/4 145 109
web: www.aku.sk
e-mail: sekretariat@aku.sk

Užitočné rady a články
 • MigSJOFIQ
 • MigSJOFIQ

 •  
  AKADÉMIA VZDELÁVANIA

  Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/412 62 33, Mgr. Emília Marčoková (jazykové kurzy, PC kurzy) - 0902 930 223, Eva Uhrinová (rekvalifikačné kurzy, SOA) - 0905 639 699,
  web: http://www.aveducation.sk/
  e-mail: avbb@aveducation.sk

   
  Ekonomická fakulta UMB

  Ekonomická fakulta Tajovského 10 , 974 01 Banská Bystrica
  tel.:+421-48-415 27 76 ,  fax.: +421-48-415 27 93
  web: http://www.econ.umb.sk

   
  Európske vzdelávacie centrum, n. o.

  Slnečná 26, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/ 413 43 99,  fax.: 048/ 413 43 99
  web: www.eec.sk
  e-mail: miskovic@eec.sk

  Užitočné rady a články
 • epbrFYUhYKXdmqiOn
 • epbrFYUhYKXdmqiOn

 •  
  Evanjelické gymnázium v Banskej Bystrici

  Skuteckého 5, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 577,
  web: www.egbb.edu.sk
  e-mail: egbb@stonline.sk

   
  Fakulta humanitných vied

  Tajovského 40, 974 09 Banská Bystrica
  tel.:+421 048/446 71 11,  fax.: +421 048/413 61 53
  web: www.fhv.umb.sk
  e-mail: sekretariat@fhv.umb.sk

   
  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/ 415 44 01,
  web: www.fpvmv.sk
  e-mail: fpvmv@umb.sk

   
  Fakulta zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

  Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica
  tel.:048/4 136 901-2,  fax.: 048/4 136 903
  web: www.szu.sk

  Užitočné rady a články
 • prihlaška

 •  
  Fakultna nemocnica F.D.Roosevelta - Lekárska knižnica

  L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  tel.:048/ 441 23 78 ,
  e-mail: kniznica1@nspbb.sk

   
  Gymnázium A.Sládkoviča v Banskej Bystrici

  J. A. Komenského 18, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 240,  fax.: 048/4 124 281
  web: gasbb.edu.sk
  e-mail: gasbb@gasbb.sk

   
  Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v B. Bystrici

  Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica

  web: www.gjgt.sk
  e-mail: gymnazium@gjgt.sk

   
  Gymnázium M.Kováča v Banskej Bystrici

  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/4 230 061,  fax.: 048/4 230 061
  web: www.gmkbb.edu.sk
  e-mail: skola@gmkbb.edu.sk

   
  Krajská hvezdáreň

  Lazovná ul. 28, 974 01 Banská Bystrica

  web: www.khbb.sk
  e-mail: hvezdar@isternet.sk

   
  Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici

  Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica

   
  Krajský školský úrad v Banskej Bystrici

  ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica 1
  tel.:+421 (48) 47 101 11,  fax.: +421 (48) 47 101 17
  web: www.ksubb.sk
  e-mail: ksu@ksu-bb.sk

  Užitočné rady a články
 • MRwRuOkgY
 • MRwRuOkgY
 • ZRnlKukpwJ
 • ZRnlKukpwJ

 •  
  MŠ celodenná starostlivosť

  Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 173 756,

   
  MŠ Družby - celodenná starostlivosť

  Družby 3, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/413 52 63,

  Užitočné rady a články
 • zápis

 •  
  MŠ na Šalgotarjánskej ul. - celodenná starostlivosť

  Šalgotarjánska 5, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 136 436,

   
  MŠ na Bukovej ul. - celodenná starostlivosť

  Buková 22, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/423 13 50,

   
  MŠ na Ceste k nemocnici - celodenná starostlivosť

  Cesta k nemocnici 37, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/411 31 18,

   
  MŠ na Hornej ul. - celodenná starostlivosť

  Horná 22, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/415 47 14,

  Užitočné rady a články
 • AFKOgimfnSFoKApf
 • AFKOgimfnSFoKApf

 •  
  MŠ na Hronskej ul. - celodenná starostlivosť

  Hronská 18, 97406 Banská Bystrica
  tel.:048/4 186 191,

   
  MŠ na Jakubskej ceste - celodenná starostlivosť

  Jakubská cesta 77, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/428 52 28,

   
  MŠ na Karpatskej ul. - celodenná starostlivosť

  Karpatská 3, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 173 762,

   
  MŠ na Lazovskej ul. - celodenná starostlivosť

  Lazovná 32, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/415 51 03,

  Užitočné rady a články
 • pYIRnfIhfdctOE
 • pYIRnfIhfdctOE

 •  
  MŠ Na Lúčkach - celodenná starostlivosť

  Na Lúčkach 2, 974 09 Banská Bystrica
  tel.:048/4 230 255,

   
  MŠ na Magurskej ul. - celodenná starostlivosť

  Magurská 14, 97411 Banská Bystrica
  tel.:048/4 173 781,

   
  MŠ na Novej ul. - celodenná starostlivosť

  Nová 2, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/423 04 16,

   
  MŠ na Radvanskej ul. 28- celodenná starostlivosť

  Radvanská 28, 974 05 Banská Bystrica
  tel.:048/416 27 74,

   
  MŠ na Sásovskej ceste - celodenná starostlivosť

  Sásovská cesta 21, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 177 293,

   
  MŠ na Senickej ceste - celodenná starostlivosť

  Senická cesta 82, 97401 Banská Bystrica
  tel.:048/4 142 508,

   
  MŠ na Strážovskej ul. - celodenná starostlivosť

  Strážovská 3, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 174 637,

   
  MŠ na Triede SNP - celodenná starostlivosť

  Trieda SNP 77, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/414 48 17,

   
  MŠ na Tulskej ul. - celodenná starostlivosť

  Tulská 25, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/4 139 267,

   
  MŠ na Ul. 29. augusta - celodenná starostlivosť

  Ul. 29. augusta 14, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 141 172,

   
  MŠ na ul. Odbojárov - celodenná starostlivosť

  Odbojárov 9, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/411 69 12,

   
  MŠ na ul. Petra Jilemnického - celodenná starostlivosť

  Petra Jilemnického 8, 97404 Banská Bystrica
  tel.:048/4 135 120,

   
  MŠ na Ul. prof. Sáru - celodenná starostlivosť

  Ul. prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 143 542,

  Užitočné rady a články
 • pjqaOGYdldOufcG
 • pjqaOGYdldOufcG

 •  
  MŠ na ul. Stará tehelňa - celodenná starostlivosť

  Stará tehelňa 7, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 145 554,

  Užitočné rady a články
 • CwTQsuLiGtvZMjU
 • CwTQsuLiGtvZMjU

 •  
  MŠ v Kremničke - celodenná starostlivosť

  Kremnička 22, 974 05 Banská Bystrica
  tel.:048/4 101 895,

   
  Obchodná akadémia v Banskej Bystrici

  J. G. Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 230 700,  fax.: 048/4 132 355
  web: oatabb.sk
  e-mail: oa@oatabb.sk

   
  Pedagogická fakulta

  Ružová 13 , 974 11 Banská Bystrica
  tel.:+421-48-43 641 11 ,  fax.: +421-48-436 44 44
  web: www.pdf.umb.sk

   
  Právnická fakulta

  Komenského 20 , 974 00 Banská Bystrica
  tel.:+421-48-415 31 71-4,  fax.: +421-48-412 51 27
  web: www.prf.umb.sk

   
  Rektorát UMB

  Národná 12 , 974 01 Banská Bystrica
  tel.:+421-48-412 32 95 ,  fax.: +421-48-415 31 80
  web: www.rekt.umb.sk

  Užitočné rady a články
 • OeLMMiRoNyz
 • OeLMMiRoNyz

 •  
  SOU farmaceutické v Banskej Bystrici

  Príboj, 976 13 Banská Bystrica
  tel.:048/4 187 035,  fax.: 048/4 187 036
  e-mail: soufoatpm@stonline.sk

   
  SOU poľn.-potravinárske v Banskej Bystrici

  Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 147 623,  fax.: 048/4 147 623
  web: souppbb.edu.sk
  e-mail: skola@souuppbb.edu.sk

   
  SPŠ stavebná v Banskej Bystrici

  Skuteckého 20, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 154 724,  fax.: 048/4 154 777

   
  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici

  M. Hurbana 6, 975 18 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 101,  fax.: 048/4 153 100
  web: www.spsmurgasabb.edu.sk
  e-mail: sps-jm@spsmurgasabb.sk

   
  Stredoslovenské múzeum - spoločenskovedná expozícia v Thurzovom dome

  Námestie SNP 4, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:048/412 58 97,  fax.: 048/415 50 77
  web: www.stredoslovenskemuzeum.sk
  e-mail: thurzovdom@stredoslovenskemuzeum.sk

  Užitočné rady a články
 • XYtJcSvynhuDnBOA
 • XYtJcSvynhuDnBOA

 •  
  Súkromná obch.akadémia v Banskej Bystrici

  Dolná 54, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 126 233,  fax.: 048/4 154 816
  web: web.stonline.sk/avbb
  e-mail: avbb@stonline.sk

   
  ŠMŠ pri špeciálnom výchovnom zariadení

  Jána Kollára 55, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 142 116,
  e-mail: dicbb@orangemail.sk

   
  ŠMŠ pri zdravotníckom zariadení

  Nám.L.Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 413 417,
  e-mail: zsnrbb@svs.sk

   
  Špeciálna základná škola internátna

  Ďumbierska 15, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 146 052,  fax.: 048/4 126 052
  e-mail: zssbb@pobox.sk

   
  Špeciálna základná umelecká škola v BB

  Okružná 2, 974 04 Banská Bystrica
  tel.:048/4 134 563,

   
  Športové gymnázium v Banskej Bystrici

  Trieda SNP 54, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 142 185,  fax.: 048/4 142 168
  web: sportgymbb.edu.sk
  e-mail: sekretariatosg@pobox.sk

  Užitočné rady a články

 •  
  Štatistický úrad SR

  Miletičova 3, 824 67 Bratislava
  tel.:02/502 36 341, 02/502 36 339,
  web: www.statistics.sk

  Užitočné rady a články
 • ZlUnyPAXxVQBQPJwab
 • ZlUnyPAXxVQBQPJwab

 •  
  Technická univerzita vo Zvolene

  Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
  tel.:045/ 520 61 11,
  web: www.tuzvo.sk
  e-mail: rektor@vsld.tuzvo.sk

  Užitočné rady a články
 • vdDTAtKBs
 • vdDTAtKBs

 •  
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 461 111, 048/4 123 295,  fax.: 048/4 153 180
  web: www.umb.sk

   
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Univerzitná knižnica

  Tajovského 40, P. O. Box 285, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 134 548, 4 465 205,  fax.: 048/4 465 207
  web: www.library.umb.sk
  e-mail: library@umb.sk

  Užitočné rady a články
 • NhfanldhUivN
 • NhfanldhUivN

 •  
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

  Zvolenská cesta 27, 974 05 Banská Bystrica
  tel.:048/4 308 204,  fax.: 048/4 308 208
  web: www.upsvar-bb.sk
  e-mail: monika.kacicova@upsvar.sk

   
  Ústav vedy a výskumu

  Cesta na amfiteáter 1 , 974 00 Banská Bystrica
  tel.:+421-48-446 62 12,
  web: www.uvv.umb.sk

   
  Územná vojenská správa Banská Bystrica

  Štefánikovo nábr. 7, 974 35 Banská Bystrica
  tel.:048/415 36 23, 0960 412 141,
  web: http://www.mosr.sk/

   
  Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

  Bakossova 2, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/415 47 57, 412 47 05,  fax.: 048/415 47 57
  web: www.vkmk.sk
  e-mail: vkmkbb@vkmk.sk

  Užitočné rady a články
 • GrsXteBu
 • GrsXteBu

 •  
  Vyššia vojenská správa Banská Bystrica

  Československej armády 7, 974 11 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 624, 0960 412 234,
  web: www.vusz.sk

   
  Základná škola Tatranská

  Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica
  tel.: 048/4 174 827, 048/4 171 726,
  web: www.zstatranskabb.edu.sk
  e-mail: zstatranska@zoznam.sk

   
  ZŠ Bakossova

  Bakossova 5, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 301,

   
  ZŠ Ďumbierska

  Ďumbierska 17, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 141 587,

   
  ZŠ Golianova

  Golianova 8, 974 01 Banská Bystrica
   fax.: 048/4147854
  web: http://www.zsgolbb.edu.sk
  e-mail: zsgolianova@inmail.sk

   
  ZŠ Magurská

  Magurská 16, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 174 145, 4 173 772,
  e-mail: skola@zsmagurskabb.edu.sk

   
  ZŠ Moskovská

  Moskovská 2, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 231 834,
  web: http://www.zsmosbb.edu.sk/
  e-mail: skola@zsmosbb.sk, zsmoskovska@stonline.sk

   
  ZŠ Pieninská

  Pieninská 27, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 173 258 II. stupeň, 4 175 386 I. stupeň a ŠKD ,
  web: http://www.madu.szm.sk/zspieninska/index1.htm
  e-mail: school@zspienbb.svsbb.sk, zspieninska@post.sk

   
  ZŠ Podlavice

  Gaštanová 12, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:048/4 131 573,

   
  ZŠ pri DFN

  Nám.L.Svobodu 4, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 230 088,
  web: zsnrbb.edu.sk
  e-mail: 49viera@pobox.sk

   
  ZŠ pri NsP F.D.Roosevelta

  Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica
  tel.:048/4 230 088,
  web: http://www.zsnrbb.edu.sk/
  e-mail: skola@zsnrbb.edu.sk

   
  ZŠ Radvanská 1

  Radvanská 1, 974 05 Banská Bystrica
  tel.:048/ 416 19 27,  fax.: 048/ 416 21 62
  e-mail: ivanbab@post.sk

   
  ZŠ Sitnianska

  Sitnianska 32, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 170 686,
  web: http://www.zssitbb.eskola.sk/
  e-mail: zssitbb@eskola.sk

   
  ZŠ SNP

  Okružná 2, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:048/4 135 627,

   
  ZŠ SSV

  Nám. Š. Moysesa 14, 975 90 Banská Bystrica
  tel.:048/4 123 763,
  web: http://www.zsssvbb.edu.sk/index.html
  e-mail: skola@zsssvbb.edu.sk

   
  Detský domov Potôčik

  Moštenica 74, 976 13 Banská Bystrica
  tel.:048/4 153 460,

   
  ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici

  Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica
  tel.:048/4 154 887,  fax.: 048/4 154 887
  e-mail: zus@slovanet.sk