Je na rekonštrukciu bytu treba povolenie? - Stavba | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Stavba v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Je na rekonštrukciu bytu treba povolenie?

dátum pridania: 06.11.09-11:19

Chystáte sa rekonštruovať byt? Najprv by ste mali vyriešiť otázku, či je potrebné stavebné povolenie alebo vám stačí ohlásenie. Ak vám teraz napadlo, že sa úradom vyhnete, dajte pozor, aby sa nenašiel “prajný” sused, ktorý vám váš plán rekonštruovať bez povolenia úradov zmarí.

Rozdiel medzi stavebným povolením a ohlásením drobnej stavby je jasný. Podľa zákona platí, že ak svojou rekonštrukciou nezasiahnete do práv iných osôb a do nosných konštrukcií, nebudete meniť rozvody médií, ani vzhľad domu, postačí, ak svoj zámer ohlásite na stavebnom úrade ako drobnú stavbu. Stavebný úrad posúdi na základe vami predložených podkladov, či podmienky na ohlásenie drobnej stavby skutočne spĺňate, a ak nemá námietky, do jedného mesiaca vám vydá kladné stanovisko. Potom už môžete pokojne realizovať váš zámer. Ohlásená drobná stavba sa nekolauduje.

V prípade, že stavebný úrad nie je celkom presvedčený, že rekonštrukcia nebude mať vplyv na okolité stavby a pozemky, vydá nariadenie, že stavba musí prejsť stavebným konaním a nesmie sa vykonať bez stavebného povolenia. Väčšie rekonštrukcie a rekonštrukcie, pri ktorých bolo nariadené stavebné konanie, musíte teda pripraviť zodpovednejšie a detailnejšie, aby ste preukázali, že vaša rekonštrukcia nebude mať vplyv na životné prostredie, opodstatnené práva susedov, celkové zásobovanie domu médiami, statiku domu. Musíte si uvedomiť, že spoločné časti a zariadenia domu slúžia všetkým majiteľom bytov a jednotlivé byty bez nich nemôžu fungovať. Preto treba o stavebné povolenie požiadať vždy, keď robíte zásah do spoločných zariadení a konštrukcií.

Pri takejto rekonštrukcii už musíte počítať s vypracovaním projektu, ktorý zdokumentuje všetky skutočnosti, ktorými sa nový stav odlišuje od starého. Postup je taký, že si najprv necháte vypracovať projekt na stavebné povolenie. Poviete si, prečo nevypracovať projekt naraz – taký, aby sa podľa neho už dalo aj stavať? Každý stupeň projektovej dokumentácie však musí ísť na prerokovanie a schválenie a v každom stupni stavebného konania sa vyskytne viac, či menej závažných pripomienok, ktoré môžu ovplyvniť celý projekt. V takom prípade by ste na vypracovanie projektu vynaložili oveľa vyššie náklady ako pri jeho postupnom dopracovaní. Príslušné časti projektu necháte posúdiť dotknutým orgánom štátnej správy, prípadne aj správcom sietí, ktorí vám dajú zväčša kladné vyjadrenia, ak splníte ich podmienky. Všetky potrebné dokumenty, ktoré sú podkladom k vydaniu stavebného povolenia, nájdete na stavebnom úrade, a väčšinou aj na internetovej stránke vašej obce na stiahnutie.

V prípade kladného priebehu stavebného konania vydá stavebný úrad stavebné povolenie, ktorého právoplatnosť vám potvrdí po uplynutí 14 dennej lehoty, v ktorej sa môžu účastníci konania proti stavebnému povoleniu odvolať. Súčasne s potvrdením právoplatnosti stavebného povolenia vám úrad vydá v jednom vyhotovení projektovú dokumentáciu s pečiatkou stavebného úradu, ktorú ste povinní mať na stavbe od začiatku do konca výstavby a nakoniec ju predložiť pri kolaudácii.

Po dokončení rekonštrukcie budete musieť ešte raz navštíviť stavebný úrad a podať návrh na kolaudačné rozhodnutie, ktoré je súčasne povolením na užívanie stavby.

 

(red.)
 poslať článok mailom  vytlačiť článok