Dodatočné prijímacie konanie UKF v akademick - Kariéra | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Dodatočné prijímacie konanie UKF v akademickom roku 2018/2019

dátum pridania: 25.10.18-09:05

Ak uvažujete nad štúdiom na vysokej škole určite vás viac ako potešia dodatočné prijímacie skúšky na UKF v Nitre. Pozrite sa, na ktorých fakultách a dokedy budú prebiehať:

Možnosti štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v akademickom roku 2018/2019:
na Fakulte prírodných vied
na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva
na Fakulte stredoeurópskych štúdií
na Filozofickej fakulte
na Pedagogickej fakulte

Nestihli ste sa prihlásiť ? UKF v Nitre vám ponúka dodatočné podávanie prihlášok na tieto študijné programy: 

Fakulta prírodných vied vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy a magisterské študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018. Viac: www.fpv.ukf.sk/sk/997-dodatocne-prijimacie-konanie-v-akademickom-roku-2018-2019

Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018. Viac: www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/308-dodatocne-prijimacie-konanie-na-studijne-programy-fsvaz-ukf-v-nitre-na-akademicky-rok-2018-2019 

Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018. Viac: www.fss.ukf.sk/sk/verejnost-a-media/kalendar-udalosti/146-dodatocne-prijimacie-konanie

Filozofická fakulta predlžuje termíny do 15. augusta 2018. Viac: www.ff.ukf.sk/verejnost-a-media/oznamy/465-predlzenie-terminu-podavania-prihlasok-na-vybrane-studijne-programy-externeho-bakalarskeho-studia

Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte v akad. roku 2018/2019 a študijné programy s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2018. Viac: www.pf.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/podmienky-prijatia-na-studium

 

Ak ste si vybrali, nezabudnite si podať prihlášku do 15. augusta 2018. Prajeme vám úspešné zvládnutie príjímacích skúšok a s ním aj následne vynikajúce štúdijné výsledky. 

 

www.ukf.sk  
 poslať článok mailom  vytlačiť článok