Digitalizácia na Slovensku konečne št - Služby a rôzne | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Služby a rôzne v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Digitalizácia na Slovensku konečne štartuje

dátum pridania: 09.09.09-10:28

Prechod z analógového na digitálne televízne vysielanie je jednou z priorít definovaných v rámci Európskej únie. Slovenská republika, ako riadny člen Európskej únie, si stanovila cieľ ukončiť proces digitalizácie pozemského televízneho vysielania do konca roka 2012.

V súčasnosti je pre celú Európu charakteristické, že diváci majú záujem o stále vyšší počet programov, čo sa odráža aj v stále vyšších požiadavkách na televíznych vysielateľov. Prirodzeným dôsledkom sú aj rastúce nároky na ďalšie vysielacie frekvencie – TV kanály. Analógové vysielanie už nedokáže na tieto požiadavky reagovať, a to z toho dôvodu, že frekvenčné spektrum pre takéto vysielanie je už vyčerpané. Nový systém DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) však umožňuje v jednom televíznom kanáli prenášať súčasne niekoľko TV programov, prípadne aj iné služby.

DVB-T – je európsky systém, určený na pozemské digitálne televízne vysielanie. Pri tomto type vysielania sa televízne programy spracúvajú a prenášajú k divákom v digitálnej forme. Je to podobné spracovanie, ako sa používa vo výpočtovej technike, na internete, či pri CD alebo DVD nosičoch. Postupne, do roku 2012, bude súčasné pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním.

„Digitálne vysielanie prinesie slovenským domácnostiam, v ktorých nájde svoje miesto, rad pozitív. Medzi hlavné výhody digitálneho vysielania patrí možnosť väčšej programovej ponuky, príjem signálu bez „sneženia“ a „duchov“, možnosť kvalitného príjmu na jednoduché izbové antény či možnosť mobilného príjmu," oboznámila prítomných novinárov Michaela Petríková, generálna riaditeľka Sekcie pošty a telekomunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Prechod na televízne vysielanie v systéme DVB-T sa netýka celoplošne všetkých slovenských domácností, ale iba tých, ktoré prijímajú televízny signál buď individuálnymi anténami, alebo kolektívne cez spoločné televízne antény (STA). Takýchto domácností je na Slovensku asi polovica.

Druhá polovica domácností, ktorá prijíma televízne programy cez sieť niektorého z káblových operátorov, zo satelitu alebo cez telekomunikačné siete (TV cez internet) – či už prostredníctvom drôtov alebo cez optické káble, sa do tohto procesu digitalizácie zapájať nebude, pretože na ich doterajšom spôsobe príjmu signálu sa nič nezmení.

Z praktického hľadiska to znamená, že pôvodné analógové televízne prijímače nebudú schopné prijímať digitálny televízny signál. Po tom, ako sa analógový terestriálny signál vypne, nebude tento prijímač schopný dekódovať a zobrazovať nový druh signálu. Užívatelia, ktorí budú prechodom dotknutí, majú niekoľko možností:

- doplniť si starý analógový TV prijímač tzv. set-top boxom (digitálno-analógový prevodník), ktorý sa zapája medzi prijímaciu anténu a TV prijímač
- kúpiť si nový, tzv. integrovaný TV prijímač, ktorý je už digitálnym dielom vybavený
- sledovať TV programy na počítači s externým alebo interným modulom DVB-T
- zmeniť spôsob príjmu, napríklad prejsť na príjem signálu zo satelitu, pripojiť sa na sieť káblovej televízie, pripojiť sa na inú telekomunikačnú sieť alebo prijímať programy cez internet.

Prechod z analógového na pozemské digitálne televízne vysielanie sa bude uskutočňovať po oblastiach na princípe tzv. „ostrovov“. O presných termínoch dostupnosti digitálneho signálu a vypínania analógového signálu v konkrétnych regiónoch sa domácnosti dozvedia včas prostredníctvom informačnej kampane.
Ako komplexný informačný zdroj budú počas celého obdobia informačnej kampane slúžiť internet prostredníctvom webovej stránky www.digimedia.sk a bezplatná telefónna infolinka 0800 168 500, ktorá je aktívna už od septembra 2009 v každý pracovný deň od 9.00 – 16.00 h.

Martina Bajkaiová, B.M.A.

 

 

 

 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok