Budúci prváci majú svoj veľký deň už za sebou - Stavba | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Stavba v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Budúci prváci majú svoj veľký deň už za sebou

dátum pridania: 17.02.10-14:43

Na tohtoročných zápisoch do prvého ročníka očakávali banskobystrické základné školy 682 detí. Napokon sa ich zapísalo až 887, zákonní zástupcovia totiž využili možnosť zapísať svoje deti na viac ako jednu základnú školu.

Svoj veľký deň majú predškoláci už za sebou. Spolu s rodičmi sa zúčastnili zápisov v banskobystrických základných školách. Záujmu sa teší najmä jazyková škola, do Základnej školy Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého ulici rodičia zapísali 105 detí. Táto škola v nasledujúcom školskom roku otvorí dve triedy prvého ročníka. Najviac, až 120 prvákov, by od budúceho školského roka mala privítať Základná škola na Spojovej ulici. Triedu nultého ročníka pre najmladších žiakov od septembra pripravuje Základná škola Okružná.
Celkovo sa do štrnástich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zapísalo 772 detí, do neštátnych škôl 115 detí. Definitívny počet prvákov bude známy až po oficiálnom otvorení nového školského roka. O odklad povinnej školskej dochádzky zatiaľ požiadali rodičia 64 detí (53 odkladov v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 11 odkladov v neštátnych základných školách). V tomto školskom roku základné školy navštevuje 729 prvákov (632 žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 97 žiakov neštátne základné školy).
Zákonní zástupcovia majú absolvovať zápis s dieťaťom, ktoré k 31.08.2010 dovŕši šiesty rok a dosiahne školskú spôsobilosť. Povinnú školskú dochádzku môže žiak plniť v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Ak je zapísaný na inú než spádovú ZŠ, oznámi to riaditeľ tejto školy riaditeľovi spádovej ZŠ, v ktorej si má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Každý riaditeľ základnej školy je však povinný prednostne prijať žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej ZŠ. Najvyšší počet žiakov v triede prvého ročníka je 22 detí.
 poslať článok mailom  vytlačiť článok