Aj rozostavanú stavbu treba poistiť - Stavba | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Stavba v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Aj rozostavanú stavbu treba poistiť

dátum pridania: 06.11.09-11:14

Stavba rodinného domu si zvyčajne vyžiada celoživotné úspory, alebo úver na celý život, takže poistenie nehnuteľnosti aj počas stavby by ste nemali zanedbať. Ak si beriete úver, poistenie nehnuteľnosti, ktorou za úver ručíte, je povinné, ale pokiaľ financujte stavbu z vlastných prostriedkov, alebo ste založili inú nehnuteľnosť, ako staviate, je výber poistenia na mieste.

Druhy poistenia

 

Základné poistenie väčšinou kryje riziká – požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla, stromov, stožiarov, následky víchrice alebo krupobitia, povodeň, záplavu, zemetrasenie, zosuv pôdy, skál, lavín, tiaž snehu a námrazy. Ďalej obsahuje poistenie proti nárazu dopravného prostriedku, vandalizmu, ak škodu spôsobil páchateľ, ktorého sa polícii podarilo vypátrať, ako aj poistenie zodpovednosti za škodu vlastníka vyplývajúcu z vlastníctva poistenej nehnuteľnosti vrátane priľahlého pozemku a z vykonávania stavebnej činnosti poisteného ako stavebníka.

Ak vám základné poistenie nestačí, môžete sa pripoistiť. Pripoistenie môže kryť ďalšie riziká, ako napríklad poistenie skla, elektromotorov, stavebného materiálu, stavebných súčastí a drobných stavebných mechanizmov, ako aj riziko vandalizmu a krádeže.

Toto poistenie sa často predáva formou balíčkov. Pri poistení rozostavanej stavby bývajú v lacnejšom balíčku pokryté väčšinou iba živelné riziká, drahší balíček zvyčajne obsahuje navyše krádež stavebného materiálu a drobnej stavebnej techniky, násilné odcudzenie stavebných súčastí a príslušenstva stavby. Klientovi uhradia aj škody vzniknuté krádežou a vzniknuté náklady na odstránenie následkov poistnej udalosti.

Dĺžka poistenia môže byť rôzna. Väčšinou sa poistenie rozostavaného domu uzatvára na obdobie, kým klient nezíska kolaudačné rozhodnutie. Dovtedy sa dá v zásade poistiť proti podobným rizikám ako pri dokončenej budove. Rozdiely bývajú v limitoch poistného plnenia.

Koľko budete platiť?

Poisťovne sa pri stanovení poistnej sumy riadia hodnotou stavby – buď rozostavaného rodinného domu, alebo hodnotou, ktorú bude mať podľa rozpočtu po dostavaní. Väčšina poisťovní dnes nepotrebuje znalecký posudok, ale rozpočtové náklady stavby, rozsah poistného krytia, výšku spoluúčasti alebo konečnú faktúru za postavenie domu.
Výška poistného teda závisí od hodnoty stavby, ktorá sa určuje v prípade rozostavanej stavby podľa rozpočtu nehnuteľnosti. Podľa hodnoty stavby sa určí poistná suma, ktorá by mala zodpovedať hodnote dokončeného domu. Vo väčšine poisťovní je na klientoch, akú výšku poistnej sumy si určia.

Pri poistení rozostavanej stavby je určená aj základná minimálna spoluúčasť. Niektoré poisťovne ju nemajú pri základnom poistení. Pri pripoisteniach je buď pevne určená, alebo si ju môžu klienti dohodnúť. Vtedy si výšku spoluúčasti určia sami.
(red.)
 poslať článok mailom  vytlačiť článok