Agripon - Stavba | moja Bystrica
 
moja Bystrica - informačný portál, zoznam firiem
Stavba v Banskej Bystrici - magazín moja Bystrica
hľadať: 
 

Agripon

dátum pridania: 14.06.11-11:14

Všeobecným trendom vo svete sa stáva rastúci podiel biomasy na produkcii energie, či už je to z dôvodov väčšej nezávislosti krajín na dovoze energie alebo rastom cien fosílnych palív.

V minulosti náš vidiek nebol na dovoze energie závislý natoľko ako dnes. Pritom on sám je veľkým producentom biomasy, ktorej veľkú časť možno využiť na výrobu energie a iných produktov.

Preto sa naša firma rozhodla venovať sa problematike premeny biologického odpadu na využiteľné produkty ako sú palivo, krmivo, hnojivo a iné, a týmto spôsobom prispieť k vyššej nezávislosti vidieka.

Ponúkame technológie na spracovanie rôznych klasických druhov biomasy ako je slama či seno, ale i netradičných ako hnoj hospodárskych zvierat alebo odpad zo spracovateľského a potravinárskeho priemyslu.

Hlavné výhody:
-plnoautomatizovaná prevádzka počas celého roka
-minimálne prevádzkové náklady a jednoduchá údržba (do pece vstupuje iba horúci vzduch a popol)
-spaľovaním paliet nevzniká takmer žiadne CO a tým aj horák zaradený do najvyššej ekologickej triedy
-možnosť použitia horákov pri prestavbe kotlov rôznych výrobcov na alternatívne palivá, kde je i naďalej zachovaná možnosť spaľovať pevné palivo
-ceny agropeliet sú oproti peletám z čistých drevených peliet lacnejšie cca o 20%
-biomasy na produkciu je na rozdiel od suroviny na výrobu drevených peliet dostatok

Horáky ELMEC:
Revolučné riešenie spaľovania alternatívnych palív (pelety drevené, senové, slamové, kôrové obilie, pelety z konského a ovčieho hnoja, odpad z čističiek...)
-výkon horákov 25kW, 50kW, 100kW, 200kW, 350kW, 1000kW
-horáky sú vybavené mechanickým čističom roštu na automatické odstraňovanie tuhých spalín
-horáky sú zabezpečené proti spätnému horeniu paliva v prívodnom potrubí
-optimálne sledovanie hodnôt spalín je zabezpečené lambda sondou
-palivo do horákov je dodávané šnekovým dopravníkom

Disponujeme vlastnou linkou na výrobu peliet s produkciou 1000 kg/1 hod.
 

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok